Seniorki drogie moje
Przy Was znikają bóle, niepokoje
Jesteście dla mnie - wciąż śliczne kwiatki
Jak cieple słowa - radosnej Matki
Jak szlachetne "Perełeczki"
Przy których znikają wszystkie smuteczki
Jesteście dla świata jakby darem losu
Który szlachetność dopuścił do głosu
Tworzycie wspólnie "Różaniec Miłości"
Który w Waszych sercach, na co dzień gości
Macie w sobie tyle czułości - natchnienia
Które trzeba ocalić od zapomnienia
Wasze czyste serca niezawodne
Wielkiego szacunku są godne
Żyjcie jak najdłużej, ludziom dając siebie
By się poczuli na ziemi
Jakby byli w niebie
Ku pochwale dobroci - która
Życie złoci.
„KOBO"