zut 15.02

Już drugi raz udało nam się "załapać" na uczestnictwo w bezpłatnym projekcie profesjonalnych wykładów w szczecińskim ZUT. Instytucją zarządzającą projektem pt. "Trzeci wiek technologicznie" jest Ministerstwo do spraw rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

logo

Nasz Zarząd dla członków, w drugim semestrze tegorocznej działalności zaplanował w najbliższych tygodniach dużo wyjazdowych atrakcji poza odbywającymi się planowanymi zajęciami w różnych kołach i wolontariatem. Już w tym miesiącu pojedziemy do Szczecina na pierwszy co miesięczny wykład w...

dzień babci i dziadka 2019

Reprezentacja słuchaczy naszego Uniwersytetu została zaproszona do Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamieniu Pomorskim na specjalnie przygotowany dla naszych członków program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Ugoszczeni ciastem i kawą mogliśmy obejrzeć występy, które pod okiem swoich...

budżet 2019

We wtorek 22 lutego w kamieńskim Ratuszu odbyło się spotkanie Burmistrza Stanisława Kuryłły z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu wypracowania budżetu na działalność na rok 2019. Każdy z przybyłych miał możliwość przedstawienia swoich oczekiwań w kwestii dofinansowania na bieżąca...