Prace wykonywane przez naszych słuchaczy w domu.

Prace Grażyny Paś:

Prace Teresy Skrzypskiej:

Prace Teresy Zalewskiej:

Prace Marianny Ciemniewskiej:

Wystawa prac z archiwów domowych naszych słuchaczy - Grażyny Paś i Teresy Skrzypskiej:

Prace wykonane na zajęciach z rękodzieła:

Prace plastyczne wykonywane na zajęciach:

Prace Doroty Juszkowskiej: