BIEŻĄCE KOMUNIKATY


02.10 (piątek) godz. 10:00 "Na Zapiecku" odbędzie się Uroczysta Inauguracja IX roku działalności SUTW. Obowiązuje reżim sanitarny - maseczki i odkażanie rąk. Prosimy o przynoszenie własnych długopisów do podpisywania listy obecności. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu członek SUTW nie będzie mógł uczestniczyć w uroczystości, zobowiązany  jest do zgłoszenia telefonicznie tego faktu do 24.09 (czwartek).

08.10 (czwartek) godz. 08:00 MOSIR organizuje dla chętnych wyjazd na grzyby (zbiórka parking MOSIR). Chętne osoby zapisują się na listę w biurze UTW (można telefonicznie).

Za rok akademicki 2020/2021 będą pobierane następujące opłaty:

 • Wpisowe dla nowych członków: 20 zł.
 • Czesne za cały rok: 80 zł płacą wszyscy członkowie (na razie z powodu zmieniającej się sytuacji z koronawirusem płacimy 40 zł tylko za I semestr).
 • Koszt opłaty za zajęcia (1 x w tygodniu, a gimnastyka 2 x) średnio w miesiącu wynosi 40 zł. Osoby, które chcą uczestniczyć w kilku różnych zajęciach i powyżej podstawowej normy (patrz j/w w nawiasie), dopłacają za każde dodatkowe zajęcia (ustalona stawka x ilość dodatkowych zajęć w miesiącu).
 • Z opłat za zajęcia zwolnione są osoby, które osiągnęły 80 rok życia.
 • UWAGA: prosimy o robienie opłat za zajęcia przelewem na nasze konto - przyjmujemy gotówkę tylko w drodze wyjątku lub na listę (wyjazdy) - PROSIMY PRZYNOSIĆ ODLICZONE PIENIĄDZE.  
 • Członkowie zdecydowani do dalszego uczestnictwa w Stowarzyszeniu proszeni są o przyjście do Biura w czasie jego pracy aby podpisać kwestionariusz na rok 2020/2021 i przedłużyć swoją legitymację na nowy rok akademicki. Prosimy o przychodzeniu w maseczkach i przynoszenie własnych długopisów.  Osoby, które zamierzają zrezygnować z członkostwa w UTW, proszone są o dostarczenie rezygnacji na piśmie (bez podawania przyczyny). 
 • Przyjmowanie członków w biurze tylko w wyznaczonych godzinach  i dniach (sekretariat UTW pracuje we wrześniu 3 x w tygodniu: w poniedziałki, środy i czwartki od 10:00  do 12:00 (nie przyjmujemy przed 10:00!), w ścisłym rygorze sanitarnym : zachowujemy wymaganą odległość (może być tylko 1 os. w biurze i 1 os. na zewnątrz wypełniająca kwestionariusz).

Opłaty za zajęcia za październik: 

 • Angielski - 40 zł.
 • Siłownia - 42 zł (6 wejść).
 • Gimnastyka - 45 zł.
 • Gimnastyka przy muzyce - 20 zł.
 • Basen - 40 zł za 2 h w miesiącu (powyżej 2 h płatne dod. 20 zł / h ).
 • Aerobik w wodzie - niedostępny do listopada włącznie.
 • Fitness - 40 zł (czekamy na zakończenie remontu).
 • Turystyczne - 40 zł.

Rodzaje zajęć w roku 2020/21:

 • Angielski dla początkujących i zaawansowanych - salka KDK.
 • Aerobik w wodzie - basen Kamień Pomorski - ew. od listopada.
 • Basen - pływanie - Dziwnówek "Jantar".
 • Gimnastyka - dawny "Kamyk".
 • Gimnastyka na kręgosłup - dawny "Kamyk".
 • Gimnastyka przy muzyce - dawny "Kamyk".
 • Siłownia dla kobiet i mężczyzn - MOSIR - liczy się wejście bez względu na czas pobytu (od poniedziałku do piątku czynna 8:00 - 21:00, w soboty od 10:00 do 17:00 ). Zajęcia są indywidualne,bez instruktora.
 • Fitness dla kobiet  - MOSIR - czekamy na zak. przygotowywania salki (zajęcia są bez instruktora).
 • Informatyka - od nowego roku ze względu na rodzinną sytuację prowadzącego zajęcia.
 • Zespół wokalny.
 • Koło hobbystyczne - kontakt z Jurkiem Sitarskim.
 • Klub Ogrodnika - prowadzący Andrzej Szlawski - wszyscy chętni zostaną poinformowani telefonicznie o pierwszym spotkaniu.
 • Warsztaty fotograficzne i multimedialne, rysunek i malarstwo,grafika, ceramika -  oferta w przygotowywaniu przez KDK.
 • Udział w projekcie techniki obsługi multimediów w powiązaniu z wywiadami ze starszymi  osobami - mieszkańcami naszego miasta o ich tożsamości - KDK j/w.

KDK zajęcia o tematyce artystycznej tylko dla UTW (min. 5 os. - 15 os., 2 godziny 1 x w tygodniu w poniedziałki) wg poniższej tematyki (teoria i praktyka):

 1. Grafika – tworzenie kartki okolicznościowej z odbijanego sznurka - warsztaty.
 2. Sztuka abstrakcyjna, sztuka kubistyczna, sztuka surrealistyczna – Skandaliści w sztuce + krótkie warsztaty – tworzenie 2 prac realistyczna martwa natura i martwa natura abstrakcyjna.
 3. Land Art i Street art.
 4. Kaligrafia - warsztaty.
 5. Opowieści o wybranych malarzach i ich inspiracje (może udałoby się zdobyć film o Zbigniewie Blukaczu).
 6. Malarstwo i muzyka – spotkanie autorskie i warsztaty plastyczne.
 7. Jak zrozumieć współczesną sztukę.
 8. Malowanie na plastrach drewna lub na kamieniach – warsztaty.
 9. Najciekawsze realizacje planów zdjęciowych filmów i seriali.

Ceny jednostkowe poszczególnych zajęć:

 1. Angielski  - 10 zł (średnio 4 zajęcia w miesiącu).
 2. Gimnastyka - 5 zł za pół godziny (do 8 zajęć średnio w miesiącu).
 3. Gimnastyka przy muzyce - 5 zł za pół godziny (średnio 4 zajęcia w miesiącu).
 4. Basen - 40 zł (2 wejścia  w miesiącu po 1h).
 5. Informatyka - 10 zł - od stycznia 2021 (średnio 4 zajęć w miesiącu).
 6. KDK zajęcia o tematyce artystycznej - 10 zł za 2 godziny - jednorazowe zajęcia (średnio 4 zajęcia w miesiącu).
 7. MOSIR siłownia koedukacyjna - 7 zł za wejście (średnio 6 wejść w miesiącu).
 8. MOSIR fitness dla kobiet - 10 zł za wejście (średnio 4 wejścia w miesiącu).

Zwolnienie z opłat za zajęcia jest możliwe w przypadku dłuższej choroby, wyjazdu do sanatorium lub trudnej sytuacji materialnej po uzgodnieniu z Zarządem. Prosimy dokonywać wpłat czesnego i za zajęcia przelewem. Od wpłacanej gotówki bank pobiera od nas prowizję.
Dane do przelewu poniżej. Na przelewie podajemy: za co jest wpłata, np. "zajęcia", termin oraz za kogo - wyraźnie imię i nazwisko.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie UTW w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 9
72-400 Kamień Pomorski
Bank BGŻ BNP Paribas O/Kamień Pomorski
Nr konta: 72 2030 0045 1110 0000 0426 0310

INFORMACJA Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO:

25 sierpnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Stowarzyszenia UTW w Kamieniu Pomorskim. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2019/20. Następnie w związku z upłynięciem kolejnej czteroletniej kadencji działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbyły się wybory. Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie zadecydowali o pozostawieniu dotychczasowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję 2020/24. Ponieważ po dwie osoby z każdego organu zrezygnowały z dalszej pracy, zebrani jednogłośnie uchwalili po dwie nowe kandydatury na uzupełnienie składu do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wszyscy zatwierdzeni zgodzili się na pracę w nowej kadencji.

Nowy skład Zarządu SUTW:
 • prezes Grażyna Paś,
 • wiceprezes Urszula Furlepa,
 • sekretarz Wiesława Uziębło-Buda,
 • skarbnik Barbara Iwańcz,
 • członek Elżbieta Chmiel,
 • członek Longina Maciejowska,
 • członek Julia Polak.
Nowy skład Komisji Rewizyjnej:
 • przewodnicząca Anna Zatylna,
 • członek Elżbieta Bednarz,
 • członek Bożena Koszyca.

NAJBLIŻSZE WYJAZDY

 • 04.10 niedziela  - Szczecin Opera musical "Crazy for You" godz. 18:00. 40 zł/os płatne przelewem na nasze konto (100% odpłatność za bilet grupowy II miejsce - wynosi 60 zł). Zapisy (też telefoniczne) na  listę rezerwową w godzinach pracy biura. Uwaga - termin ten jest ostateczny. Mamy mało czasu, więc prosimy o szybkie zapisy ponieważ musimy ustalić ile biletów dokładnie wykupimy.
 • 07.10  środa - wyjazd do Sierakowa Sławieńskiego - ekologicznej agroturystyki z hodowlą alpaków. W programie m.in. poczęstunek w chacie z domowym ciastem i kawą oraz herbatą do woli, zajęcia wymiennie w 4 grupach po pół godziny (karmienie alpaków, jazda wozem w teren, w domu przy kawie zapoznanie się z żywymi płazami i gadami - pogadanka, zajęcia wyciszające, gimnastyka dla leniwych, spotkanie u kowala? i z zielarką? w zależności od dostępności tych osób w naszym terminie ). Właścicielka Joanna Łysiak -  zapozna nas z produkcją ekologicznych serów (do kupienia), zaprosi nas na obiad na bazie serów, opowie jak się ratować w przypadku nagłego udaru, nauka oddychania, podstaw akupresury w przypadku ratowania zdrowia gdy jesteśmy sami, dowiemy się jak kisić warzywa po arabsku itp. (bierzemy ze sobą mały słoiczek po dżemie). Koszt wyjazdu (80 zł/os + 1300 zł autokar) pokrywamy w większości z Małego Grantu. Koszt dla uczestników 20 zł/os. Lista rezerwowa.
 • 17.10 sobota - w ramach Małego Grantu wyjazd 2 autokarami do Międzyzdrojów - Wolińskiego Muzeum Narodowego - w ramach comiesięcznego wykładu + impreza integracyjna . Wykład dot. ochronny czynnej w Parku - na przywitanie kawa, wycieczka plenerowa w 2 grupach z przewodnikami (Żubry i Kawcza Góra - ok. 1,5 h, spotkaniu w Wiatraku przy kominku 1 h (gorąca herbata). We własnym zakresie kiełbaski na grill i dodatki (tacki i widelce będą przygotowane przez Zarząd SUTW). Cały koszt wyjazdu wynosi 500 zł za wynajem Wiatraka + 800 zł autokary pokrywamy częściowo z Małego Grantu. Zapisy na  listę  (też telefoniczne) w godzinach pracy biura. Uwaga: w trakcie pobytu będzie konkurs  wiedzy o Wolińskim Parku Narodowym - prosimy o zapoznanie się z tym tematem .
 • 26.10 poniedziałek  - wyjazd do międzyzdrojskiego MDK godz. 18:00 na spotkanie z Maciejem Orłosiem. Zapisy (też telefoniczne) na listę w godzinach pracy biura. Zajęcia - gimnastyka przy muzyce - będą przeniesione na środę.
 • 28.10 środa - w ramach Małego Grantu wyjazd max. 50 os. do Marianowa - Chlebowego Domu - warsztaty pieczenia:  podpłomyków (konsumpcja na miejscu z dżemem, kawa i herbata), małego chlebka, drożdżówki  i kruchych ciastek - do  zabrania ze sobą. Cały koszt imprezy wynosi  42 zł/os + autokar 900 zł). Koszt dla uczestników 10 zł/os. Zapisy zakończone. Uwaga: zgłoszenia na  zakup chleba mariańskiego (bochenek 7 zł) są przyjmowane do 22.10 (czwartek).
 • Planowane spotkanie z Policją zostanie zrealizowane 18 listopada (środa).

WYCIECZKI TURYSTYCZNE

Biuro  HUBTOUR:

Wycieczka do Włoch do Toskanii została przełożona na następny rok na termin 01 - 07.09.2021. Jest kilka miejsc wolnych dla chętnych. Kontakt z prezes UTW. Dalsze wiadomości będą przekazywane po otrzymaniu informacji z Biura Hubtour.

HUBTOUR Biuro Turystyczne ul. Jagiellońska 86, 70-437 Szczecin tel: 91 433 81 00 tel/fax: 91 488 88 19
Konto bankowe: PKO Bank Polski 91 1020 4900 0000 8802 3153 8400 (wpisać: imię i nazwisko, adres, termin, dopisek: UTW Kamień Pom.).

Biuro Smart Travel:

Wyjazd dwudniowy na Jarmarki Świąteczne do Gdańska z 1 noclegiem - mogą jechać osoby towarzyszące - grudzień. Dokładne informacje będą podane w późniejszym terminie.


KARTA EKUZ

Dzięki tej karcie jako obywatele Polski możemy korzystać za granicą z opieki medycznej na zasadach obowiązujących mieszkańców kraju, do którego pojechaliśmy. Dotyczy to państw Unii Europejskiej oraz państw członkowskich EFTA. Np. w przypadku nagłej choroby, wypadku czy pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą.

Jak wyrobić kartę?

Wszystkie sprawy załatwia się w oddziale NFZ (Szczecin ul. Arkońska 45) gdzie należy wypełnić wniosek a potem złożyć go osobiście (także za pomocą internetu lub poczty). Z reguły karta jest wydawana na miejscu. Dobrze jest mieć przy sobie zaświadczenie z ZUS, że posiada się ubezpieczenie zdrowotne (dla emerytów leg. ZUS).

Kontakt:

Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie
71-470 Szczecin,
ul. Arkońska 45
tel.91 425 11 50 w godz. 8:00 - 16:00