cmentarz

W ramach współpracy z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Kamieńskiej jak co roku nasi członkowie pomagają w porządkowaniu zapomnianych starych cmentarzy (w tym roku w Radawce) oraz sprzątaniu kamieńskiego Cmentarza Komunalnego, przed dniem 1 listopada. W sobotę...

Wolontariat na starym cmentarzu w Radawce 25.10.2019.

Po kilkuletnich porządkach na poniemieckim cmentarzu w Grabowie, w tym roku przenieśliśmy się z pracami na zapomniany i zaniedbany - nieczynny przedwojenny niemiecki cmentarz w Radawce. Pod warstwą zmurszałych gałęzi i liści znajdują sie tam jeszcze resztki dawnych pomników byłych mieszkańców tych...

śniatowo

Nasi członkowie tradycyjnie przed Świętem Zmarłych pojechali do Domu Pomocy Społecznej aby w ramach wolontariatu pomóc przy robieniu wiązanek na groby byłych pensjonariuszy DPS. Ponieważ w Śniatowie stawiło się 10 słuchaczy, w wirze pracy "wyprodukowano " ręcznie 130 szt. ozdób.

aleja

Kolejnej jesieni pomagaliśmy w pracach porządkowych na Alei we Wrzosowie, przy ścieżce rowerowej. Nasi wolontariusze przycinali i przenosili  gałęzie na miejsce składowania, skąd  będą zabrane na wysypisko. Ponieważ rośliny bardzo szybko się rozrastają, a chętnych do pracy nie widać...