Wolontariat na starym cmentarzu w Radawce 25.10.2019.

Po kilkuletnich porządkach na poniemieckim cmentarzu w Grabowie, w tym roku przenieśliśmy się z pracami na zapomniany i zaniedbany - nieczynny przedwojenny niemiecki cmentarz w Radawce. Pod warstwą zmurszałych gałęzi i liści znajdują sie tam jeszcze resztki dawnych pomników byłych mieszkańców tych ziem, które w planach przyszłościowych mają być zgromadzone wokół jeszcze stojącego głównego pomnika, jako lapidarium. Po dwóch godzinach pracy dużej grupy naszych kolegów  miejsce to wyglądało już zupełnie inaczej. Wrócimy tu za rok jak zwykle przed Świętem Zmarłych aby pomóc w dalszych pracach.