zut 12.10.19

W ramach projektu Trzeci Wiek Technologicznie, którego koordynatorem i pomysłodawcą jest Biuro Promocji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, realizowanego przez 3 lata - od lutego 2019 roku do końca 2021 roku, tym razem odbyliśmy zajęcia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Wykład i warsztaty w laboratoriach ZUT dotyczyły zagadnień związanych z szeroko pojętą tematyką tworzyw sztucznych. Jest to obecnie bardzo ważny problem w skali świata. Z jednej strony prawie we wszystkich dziedzinach nie możemy się już obyć bez plastyku, z drugiej – stajemy się jego ofiarami, gdyż cząstki sztucznych tworzyw znajdują się już w glebie i powietrzu, nie mówiąc o pływających po oceanach plastykowych wyspach. Wiele krajów przystąpiło do programu segregacji i recyklingu, ale też jeszcze więcej państw zupełnie sobie z tym tematem nie radzi, potwornie zatruwając swoje i ogólnoświatowe środowisko. Dlatego w ramach różnych projektów naukowcy w ZUT zajmują się tym tematem, a dzięki prężnie rozwijającego się działu nauki jaką jest nanotechnologia, pracują nad nowym wykorzystywaniem tworzyw sztucznych i jednocześnie pozbywaniem się plastykowych śmieci, tak aby nie szkodziły naszemu środowisku, a przynosiły nam dodatkowe korzyści.
Zajęcia były bardzo ciekawe, tym bardziej, że dotyczyły naszego codziennego życia. Jednocześnie mogliśmy się kolejny raz dowiedzieć o kierunkach prac naukowców ZUT i ich osiągnięciach.
Projekt Trzeci Wiek Technologicznie jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.