VIII inauguracja

W  przytulnym domu gościnnym "Na Zapiecku" 04.10. 2019r. odbyła się Inauguracja VIII roku działalności naszego Stowarzyszenia. W akademicki 2019/20 rok wkraczamy z 98 członkami. Niestety kilkoro naszych kolegów musiało na jakiś czas zrezygnować z członkostwa ze względu na problemy zdrowotne. Część oficjalną uroczystości rozpoczął i zakończył zespół UTW "Fantazja". Inauguracyjny wykład, dotyczący muzykoterapii, wygłosił nasz opiekun dydaktyczny, profesor Ryszard Handke, z Akademii Sztuki w Szczecinie. Część artystycznej przygotowali nauczyciele kamieńskiej Szkoły Muzycznej I stopnia, pani Natalia Szwarczak (wiolonczela) i pan Tomasz Kasperski (saksofon). Na zakończenie uroczystości jak zwykle wszyscy zostali zaproszeni na ciasto i kawę, a następnie nasz opiekun honorowy - pan burmistrz Stanisław Kuryłło, przedstawił zgromadzonym słuchaczom kulisy kilku aktualnych inwestycji w naszym mieście.