budżet 2019

We wtorek 22 lutego w kamieńskim Ratuszu odbyło się spotkanie Burmistrza Stanisława Kuryłły z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu wypracowania budżetu na działalność na rok 2019. Każdy z przybyłych miał możliwość przedstawienia swoich oczekiwań w kwestii dofinansowania na bieżąca działalność i wysłuchać burmistrza jakie na dzień dzisiejszy są możliwości gminy. W krótkim czasie burmistrz obiecał indywidualne spotkania z każdą z organizacji, celem ustalenia konkretnych środków na jej dofinansowanie.