biblioteka
 
W obecnym roku akademickim 2018/2019  w ramach wolontariatu dwa razy w tygodniu pracujemy w Miejskiej Bibliotece przy  wyszukiwaniu w Głosie Szczecińskim archiwalnych artykułów dotyczących naszego miasta. Materiały te posłużą do skompletowania Prasowego Archiwum, które sporządzi Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, a będzie dotyczyło Kamienia Pomorskiego i okolic. Znalezione artykuły będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Ta żmudna acz ciekawa praca odbywa się w przyjaznych warunkach Biblioteki  i cieszy się wśród naszych członków  dużym zainteresowaniem.