ostatnie prace

W grudniu nasi wolontariusze uczestniczyli w różnych pracach związanych z takimi instytucjami jak DPS, Biblioteka, Przedszkole nr 1 i 2 i Muzeum. W każdy poniedziałek 1 osoba z UTW pełni dwu godzinny dyżur w Bibliotece pomagając w różnych pracach. W Muzeum Pan Błażej Bubnowicz wolontariuszom...

spódnica

Nasze słuchaczki z koła rękodzieła podjęły się zrobienia tzw. „spódnicy wałeckiej”, która to ma służyć dzieciom z przedszkoli, gdzie odbywamy zajęcia wolontariackie. Pomysł przyszedł z Wałcza, od seniorek, które wymyśliły scenografię do czytania dzieciom bajek w postaci olbrzymiej spódnicy...

kobieta w malarstwie

W kamieńskim Muzeum w sobotę 16 grudnia odbył się zorganizowany przez Kamieński Dom Kultury wernisaż wystawy malarskiej dwóch członkiń naszego Uniwersytetu. Obie utalentowane koleżanki, Dorota Juszkowska-Łysiak i Grażyna Stodulska, należą do  koła plastycznego, które dla słuchaczy prowadzi...

Podziękowanie

W przedświąteczną sobotę w kamieńskim Muzeum odbył się wykład dla studentów UTW pt. "Żydzi w Kamieniu Pomorskim", który wygłosił Pan Henryk Masłowski. Po wykładzie, 10 członków Uniwersytetu otrzymało z rąk Pana Masłowskiego podziękowanie za wolontariacką pracę, dotyczącą kwestowania w Święto...