wapnica 2018

W Wapnicy nad Jeziorem Turkusowym, Nadmorski UTW w Międzyzdrojach zorganizował imprezę integracyjną, na którą zostaliśmy zaproszeni. Było dla ducha i dla ciała. Gospodarze przygotowali dla nas quiz wiedzy historycznej o okresie międzywojennym z okazji przypadającej w tym roku100 letniej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę ( zajęliśmy drugie miejsce) oraz dodatkową dogrywkę między prezesami z UTW  Nowogard i Kamień ( wygrał Kamień Pomorski). W pięknym plenerze nad jeziorem Turkusowym mogliśmy się wspaniale zrelaksować wśród przyjaciół z innych Uniwersytetów i wspólnie pobawić przy muzyce, a przy okazji zaprezentować wszystkim nasz zespół wokalny „Fantazja”, który dzięki opiece Pani Jolanty Przybycień -dyrektor Kamieńskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kamieniu Pomorskim, nabrał nowego brzmienia.


Impreza była współfinansowana ze środków w ramach Umowy nr O.524.2.2018.AS1 o wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w 2018 roku zgłoszonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia203 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pod nazwą: „Organizacja sportowych i kulturalnych spotkań ”.