zabawy ruchowe - przedszkole nr 1

Dwie nasze studentki w dniu 20.04.2018 r. przeprowadziły w ramach wolontariatu w Przedszkolu Nr 1 zabawy ruchowe. W zabawie udział wzięło 20 dzieci w wieku 6 lat, a przedszkolaki miały za zadanie min.: marsz po obwodzie koła, szybkie przesuwanie się na brzuchu po ławeczce, bieganie z kolorową szarfą, przewlekanie szarf i skoki na ułożoną w kształcie koła szarfę na podłodze, rzut woreczkami do celu, slalom między ułożonymi na podłodze pachołkami. Wszystkie dzieci prawidłowo i z radością uczestniczyły w zabawach. Na zakończenie w nagrodę otrzymały słodki poczęstunek.