Wykład ZUT w Szczecinie 15.11.2017

W listopadowym klimacie pojechaliśmy do Szczecina na kolejne zajęcia w ramach kończącego się projektu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Zaczęliśmy od wykładu pt. "Biochemia uzależnień", a następnie w czterech grupach odbyły się warsztaty zajęciowe dotyczące analizy organoleptycznej jajek pochodzących od kur różnego chowu i serów krowich, owczych i kozich. W laboratorium obserwowaliśmy warunki w jakich ścina się białko oraz obliczaliśmy ilość szkodliwych substancji w naszej codziennej diecie. Jak zwykle wszystkie te zajęcia dały nam wiele do myślenia i uczuliły na analizowanie składu i rodzaju kupowanej żywności.