Cmentarz komunalny

Idąc za ciosem, na prośbę pana Błażeja Bubnowicza z kamieńskiego Muzeum, kilkunastu słuchaczy UTW podjęło się zrobienia porządków na kamieńskim Cmentarzu Komunalnym, gdzie znajduje się kwatera z nagrobkami byłych pensjonariuszy DPS w Śniatowie oraz Lapidarium. Do roboty zabrano się błyskawicznie i po 2 godzinach intensywnej pracy cały ten teren został dokładnie wysprzątany.