VI rok działalności

Tradycyjnie w auli Szkoły Podstawowej nr 1, pieśnią Gaude Mater Polonia wykonaną przez zespół UTW, odbyła się uroczystość inauguracji kolejnego roku akademickiego kamieńskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku. W tym roku zajęcia na Uniwersytecie rozpoczęło 18 nowych słuchaczy, którzy złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje członkowskie z rąk naszego opiekuna dydaktycznego, pana profesora Ryszarda Handke (Akademia Sztuki w Szczecinie). Tym samym Uniwersytet liczy 120 osób. Uroczystość była połączona z Dniem Seniora i dofinansowana przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno - Społecznych w ramach zadania publicznego "Seniorzy w działaniu" współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach programu Inauguracji odbył się wykład Profesora Handke pt. "Feliks Nowowiejski wielki Polak i kompozytor" oraz w Muzeum - warsztaty "Głos ludzki jako najcenniejszy instrument", przeprowadzone też przez Profesora. Program artystyczny został przygotowany i wykonany przez nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej z Kamienia Pomorskiego, a dzięki opiece naszego burmistrza, pana Stanisława Kuryłło, który jest naszym opiekunem honorowym, na zakończenie całej uroczystości wszyscy mogli delektować się olbrzymim, smacznym i pięknie przystrojonym tortem, który zasponsorował nam kolejny raz właściciel kamieńskiej Piekarni - pan Wiesław Żelek.