Podsumowanie Projektu Małej Strategii Działania na rzecz osób starszych18 stycznia w Miejskiej i Publicznej Bibliotece w Kamieniu Pomorskim odbyło się spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia UTW w Kamieniu Pomorskim z panią Kamilą Pszenną, przedstawicielką Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych (CIES), podsumowujące projekt małej strategii działania na rzecz osób starszych. Kilkanaście osób z Uniwersytetu mogło skorzystać bezpłatnie z poszerzenia swojej wiedzy z zakresu obsługi laptopa i smartfona oraz umiejętności wykorzystywania Internetu na co dzień. Projekt prowadzony przez CIES był współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.
W obliczu starzenia się polskiego społeczeństwa nadrzędnym celem różnych projektów kierowanych do osób w wieku emerytalnym jest likwidowanie barier dla aktywności osób starszych, a co za tym idzie polepszanie ich komfortu życia oraz przeciwstawianie się wykluczeniom seniorów w życiu społecznym.