Szkolenie dla organizacji pozarządowychWe wtorek, 17 stycznia w Urzędzie Gminy Kamień Pomorski odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w temacie pozyskiwania funduszy na realizację różnych projektów w kooperacji instytucji niekomercyjnych z obszaru województwa zachodniopomorskiego i niemieckich rejonów przygranicznych. Wnioski o fundusze unijne można składać do roku 2022. Środki na dofinansowanie projektów pochodzą Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna"Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szkolenie przeprowadziły przedstawicielki Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze Szczecina.

szkolenie