Zajęcia informatyczne z ASOSCzłonkowie kamieńskiego Stowarzyszenia UTW w ramach zadania publicznego "Dasz radę Seniorze" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, który swoim zasięgiem obejmuje 10 powiatów w województwie zachodniopomorskim, a kierowany jest do osób powyżej 60 r. ż., mogą korzystać bezpłatnie z zajęć komputerowych. Zajęcia prowadzone są przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno - Społecznych z Koszalina w bardzo przystępny sposób i umożliwiają zgłębienie wiedzy bezstresowo i zgodnie z potrzebami. Odbywają się w Miejskiej Bibliotece, w świetnych warunkach, a pracujemy przede wszystkim na sprzęcie udostępnionym przez osobę prowadzącą. Uwzględniane są przerwy na krótki odpoczynek plus catering oraz możliwość doskonalenia umiejętności poprzez indywidualne konsultacje.