V Zachodniopomorskie Forum Liderów UTWW auli Szczecińskiego Uniwersytetu, w dniach 11 i 12 września, odbyło się dwudniowe zachodniopomorskie Forum liderów wszystkich UTW z regionu. W spotkaniu uczestniczyły 4 osoby z naszego Zarządu. Tematyka przewodnią był wolontariat w ramach Uniwersytetów, wypalenie zawodowe liderów UTW i wręczenie nominacji do Regionalnej Rady d/s Seniorów przy Urzędzie Marszałkowskim. Wśród członków Rady znaleźli się przedstawiciele zachodniopomorskich UTW z najdłuższym stażem. W zakresie tematu wolontariatu znalazły się wątki dotyczące pozyskiwania chętnych do bezpłatnej pracy na rzecz innych osób wśród słuchaczy UTW, długofalowość pracy wolontariackiej, przykłady świetnie rozwiniętego wolontariatu w Stanach Zjednoczonych i prezentacja dobrych praktyk z własnego terenu. Kamieński Uniwersytet mógł się pochwalić pracą na rzecz śniatowskiego DPS (np. zbieranie odzieży i książek dla pensjonariuszy, pomoc przy pracach ręcznych typu wykonywanie kartek i ozdób świątecznych, warsztaty z malowania kamieni), kontakty z uczniami szkoły podstawowej - wspólne malowanie czy też coroczne sprzątanie kwater żołnierskich na naszym Cmentarzu. W ramach nieodpłatnego występu na rzecz wszystkich zgromadzonych gości Forum, wysłuchaliśmy świetne próby popisów wokalnych aktorów z Teatru Rozmaitości Gwitajcie w Szczecinie.