Wybory do Zarządu UTWW Kamieńskim Domu Kultury odbyły się I wybory po trzech latach działalności kamieńskiego UTW - do nowego Zarządu. Według regulaminu, Zarząd UTW sprawuje swoją kadencję przez 3 lata. Sprawozdanie przewodniczącej z pracy Zarządu za okres 2012 – 2015 wszyscy słuchacze przyjęli bez zastrzeżeń i udzielili absolutorium. W jawnym głosowaniu dotychczasowy Zarząd został przyjęty na następną kadencję, tj. na okres 2015-2018.
W tym samym czasie w hallu KDK została zainscenizowana wystawa tegorocznych prac rzeźbiarskich i malarskich słuchaczek Uniwersyteckiego Koła Plastycznego.