V Konferencja Naukowa UTWW dniach 15-16.09 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się V Konferencja Naukowa z cyklu „Świat przyjazny starości”. Główne cele Konferencji to: podpisanie Regionalnego Partnerstwa na rzecz Aktywnego starzenia się - przez przedstawicieli wszystkich Uniwersytetów III Wieku naszego województwa, popularyzacja wolontariatu wśród seniorów i integracja z młodszym pokoleniem. W pierwszym dniu Konferencji został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny pt. „Senior z pasją”, w którym II miejsce przypadło przedstawicielce UTW w Kamieniu Pomorskim – Grażynie Paś.
Obok zamieszczone jest zdjęcie wybrane przez jurorów.