Zajęcia w ŚniatowieNawiązaliśmy kontakt z Domem Pomocy Społecznej w Śniatowie aby realizować zamierzony cel rozwijania kontaktów z lokalnymi instytucjami oraz pomagania innym w ramach naszych możliwości. W trakcie pierwszego spotkania „Stara Szafa” zebraliśmy bardzo dużo dobrej odzieży, którą dostarczyliśmy pensjonariuszom DPS.