Gwiazdy się cieszą Twoim widokiem. Księżyc podziwia swym pięknym okiem.
Kwiatki wiatr trąca czule z rozmachem, by Cię zachwycić swoim zapachem.
Słonko zagląda w Twe okno od rana - szepcząc na dzień dobry obudź się kochana.
Ptaszki pukają w okienka prosząc jak co dzień o smaczne ziarenka.
Kotki pomrukują, nawet te grubaski, łakomie chwytając kawałki kiełbaski.
Życie spokojnie naprzód sobie płynie. Jak piękna serenada grana na pianinie.