Życie nasze to mała iskierka
Która spod skrzydła duszy nieśmiało zerka
Drobniutka, malutka, kruchutka nieboże
To ona w każdej chwili zgasnąć sobie może
Wielkie pieniądze, majątki, to już nic nie znaczy
Gdy iskierka życia gaśnie bez cienia rozpaczy
Nie zdążysz już rozważyć co się stało, dlaczego
Gdy na padole ziemi nie ma życia twego
Pojawiasz się na świecie z pierwszym tchnieniem, oddechem
I znikasz bezpowrotnie z ostatnim życia wydechem.