Szoruj Babciu do roboty
Muszę mieć zegarek złoty
Do roboty babciu chodu
Dołóż się do samochodu
Wyjedź babciu na zarobek
Koniec życia w bloku jak parobek
Nowy domek to nie wszystko
Muszę mieszkać jak panisko
Daj tu mi pieniążki wszystkie
Bo kosztuje życie towarzyskie.
Wniosek:
Chowanie dzieci pod kloszem przez lata
To droga do końca świata.