malbork

Ostatniego dnia zwiedzamy Zamek Krzyżacki w Malborku, dawną siedzibę wielkich mistrzów Zakonu. Jest to olbrzymi zespół trzech zamków oraz największy obiekt ceglany i zamek na świecie.  Jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie trwało 3 godziny po czym udaliśmy się w drogę powrotną do Kamienia. Po drodze był postój koło Człuchowa w bardzo ciekawym miejscu z odlotową restauracją, ZOO z lwem, tygrysem, małpami itp. sklepem z włoskimi ciuchami i wspaniałą infrastrukturą dla rodzinnego wypoczynku.

Impreza była współfinansowana ze środków w ramach Umowy nr O.524.2.2018.AS1 o wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w 2018 roku zgłoszonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia203 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pod nazwą: „Organizacja sportowych i kulturalnych spotkań